Trình Giải nén là một công cụ trực tuyến nhỏ gọn và dễ sử dụng có thể giải nén hơn 70 kiểu tập nén, ví dụ như 7z, zipx, rar, tar, exe, dmg và nhiều hơn thế nữa.
Nhập địa điểm tập tin
Ví dụ: http://host.com/myarchive.zip
hoặc kéo và thả tập tin vào đây...
Tập nén đã được giải nén thành công

Nhấn vào một tập tin để tải nó.

Thích ứng dụng? Cho điểm chúng tôi
Các định dạng được hỗ trợ:
7z, zipx, rar, tar, exe, dmg, iso, zip, msi, nrg, gz, cab, bz2, wim, ace, adf, alz, ar, arc, arj, bin, cdi, chm, cpt, cpio, cramfs, crunch, deb, dd, dms, ext, fat, format, gpt, hfs, ihex, lbr, lzh, lzma, lzm, mbr, mdf, nsa, nds, nsis, ntfs, pit, pak, pdf, pp, qcow2, rpm, sar, squashfs, squeeze, sit, sitx, swf, udf, uefi, vdi, vhd, vmdk, warc, xar, xz, z, zoo, zi, jar and more
Hỗ trợ các tập nén được bảo vệ bởi mật khẩu Có thể giải nén các tập nén nhiều phần (zip.001, rar.part1, z01, v.v...)
English
Português
Italiano
Español
Deutsch
Français
Русский
Polski
Türkçe
日本語
한국어
简体中文
繁體中文
tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
Vui lòng cho phép Archive Extractor được làm việc với Google Drive của bạn