Trình Giải nén là một công cụ trực tuyến nhỏ gọn và dễ sử dụng có thể giải nén hơn 70 kiểu tập nén, ví dụ như 7z, zipx, rar, tar, exe, dmg và nhiều hơn thế nữa.
Nhập địa điểm tập tin
Ví dụ: http://host.com/myarchive.zip
hoặc kéo và thả tập tin vào đây...
Tập nén đã được giải nén thành công

Nhấn vào một tập tin để tải nó.

Cho điểm chúng tôi
Các định dạng được hỗ trợ:
7z, zipx, rar, tar, exe, dmg, iso, zip, msi, nrg, gz, cab, bz2, wim, ace, adf, alz, ar, arc, arj, bin, cdi, chm, cpt, cpio, cramfs, crunch, deb, dd, dms, ext, fat, format, gpt, hfs, ihex, lbr, lzh, lzma, lzm, mbr, mdf, nsa, nds, nsis, ntfs, pit, pak, pdf, pp, qcow2, rpm, sar, squashfs, squeeze, sit, sitx, swf, udf, uefi, vdi, vhd, vmdk, warc, xar, xz, z, zoo, zi, jar  and more
Hỗ trợ các tập nén được bảo vệ bởi mật khẩu Có thể giải nén các tập nén nhiều phần (zip.001, rar.part1, z01, v.v...)